Առաքելություն

Իրավաբան ուսանողների բաժանմունքի առաքելությունն է.

 

– նպաստել ՀՀ-ում իրավաբանական կրթության որակի բարձրացմանը և իրավաբան ուսանողների մասնագիտական գիտելիքների զարգացմանը,

– նպաստել իրավաբան ուսանողների կողմից իրավագիտության ոլորտում հետազոտությունների իրականացմանը և իրավագիտության զարգացման միջազգային փորձին հաղորդակցությանը,

– նպաստել ՀՀ-ում իրավաբան ուսանողների ինքնակազմակերպմանը և իրավաբան ուսանողների իրավունքների պաշտպանությանը:

ASAID Սույն կայքի վերակառուցման ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի օգնության շնորհիվ` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով տրամադրվող օժանդակությամբ: Բովանդակությունը կարող է չարտացոլել ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Պատրաստված է՝ "Շահումյան Մեդիա"–ում